تنها
دوستت دارم ! بهایش هم هر چه هست ! روی چشمانم . . . !
پنجشنبه سوم اسفندماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       رفتم نشستم کنارش گفتم : 


برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟  گفت : بفروشم که چی ؟


تا دیروز می فروختم که با پولش آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ، 


با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟ 


گفتم : بخرم که چی ؟


تا دیروز می خریدم برای عشقم امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...!


اشکاشو که پاک کرد  یه گـل بهم داد گفت :


بگیر باید از نو شروع کرد تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم . . .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه بیست و هشتم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       * مسئله رفتن به بهشت نیست . آموختن هنر در بهشت بودن است در هرجا که باشی .
 


* برای دست یافتن به چیزهای پرارزش، باید که عشق پیشه کنی .
 


* هیچ کس لایق نیست اما هستی از روی فراوانی خود می بخشد .
 


* تو باید ناخودآگاهی ات را به خودآگاهی متحول سازی . وقتی ذره ای ناخودآگاهی در تو باقی نمانده باشد و سرشار از نور و روشنی باشی یک عارف می شوی ، یک عارف واقعی .
 


* همیشه خودآگاهی را برگزین و از ناخودآگاهی دوری کن . هرچه که تو را ناخودآگاه می سازد نادرست و هرچه که به تو کمک می کند خودآگاه شوی درست است .
 


* خداوند یعنی نهایت خودآگاهی .
 


* فقط یک چیز وجود دارد که باید از آن ترسید و آن خود ترس است .
 


* خداوند هیچ گاه در زندگی کسی مداخله نمی کند زیرا او آفریده خود را دوست می دارد . خدا همه را آزاد گذاشته تا حتی با او مخالفت ورزند.
 


* دیوارهایی را که دور خود کشیده ای خراب کن تا آزاد شوی . تا همه آسمان و ستارگان از آن تو شود و بتوانی جرعه ای از جام عشق ، حقیقت و خداوندی سرکشی .
 


* هیچ گاه به پشت سر خود نگاه نکن . هیچ چیز باارزشی در پشت سر وجود ندارد.
 


* پهناورترین ، خطرناک ترین و ناامن ترین مکان ، دنیای درون توست . به همین دلیل کمتر کسانی جرأت می کنند وارد آنجا شوند .
 


* مراقبه یعنی فراگیری فراموش کردن تمام چیزهایی که فراگرفته ای . یعنی رها شدن از شرطی شدن ها و خواب واره ها .
 


* لحظه ای که خدا را بشناسی خدا می شوی . زیرا شناخت خدا همچون دانش نیست که بتوانی از یادش ببری . شناخت خدا به این معناست که خدا تنفس و تپش قلب تو شده است .
 


* در دنیا زندگی کن اما نگذار که دنیا وارد تو شود . در دنیا باش اما از دنیا نباش .
 


* با تمام وجود در این لحظه زندگی کن تا این لحظه دروازه ورود خداوند شود . اگر دست از گذشته و آینده برداری فقط خدا باقی می ماند .


* تو هر لحظه بر سر دوراهی قرار داری : راه غمگینی و راه شادمانی . انتخاب راه به تو بستگی دارد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

بی خیال است...


خیلی بی خیال!


همان کسی که تمام خیال من است...!بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر،


اما دلـــــــــــت میگیرد وقتی یادت می افتد که هرکســـــــــــی ممکن است


بخواند جـــــــــــــــــز آن یـــــــــــــــک نــــــــــــــــــــفر...


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       


چقدر خوبه آدم یکی رو دوست داشته باشه

نه به خاطر اینکه نیازش رو برطرف کنه


نه به خاطر اینکه کس دیگری رو نداره 


 نه به خاطر اینکه تنهاست


و نه از روی اجبار بلکه


به خاطر اینکه اون شخص 


 ارزش دوست داشتن رو داره...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

خود َـم قـَـبــــول دارم کـــــهنه شــــده ام

آنــــقدر کـــــهنه کـــــه می شــــو َـد

رویـــِ گــَــرد و خــــاک تـَــنـــَـــم یــــادگــــاری نــــوشت

!!!. . . فقط بنویس و برو . . .!!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و چهارم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       


آخر  ای دل  به  كدامین  غم خود پیرتری

ناز عشق  و  غم یار  و  ره  افسونه گری


آخر  ای  دل  شب  تارك  دلت  آزرد    كنون

یا كه اندیشه ی فردا ره وارونه نمودش به بری


صحبت راز دل از صاحبه ی عشق جفاست

كی ؟ مجازی كه بگویی غم خود  را دگری


سالك ! از راه در خود ، منما  حجت  حق

كه زمان  راه  بر  آرد  شب  اندیشه گری


بزم  من  بزم  جلا نیست كه این بار غم است

كی تواند كه برآرد غم من را كه دلی دربه دری


از  بس  از  فكرت  خود  روی  خراشیدم   لیك

جرعه ی می نتواند كه شود مرهم بیچاره گری


شوق دل را به قلم هر چه كشانم چو كم است

كه چه شوقی كه دلم تكه بگردید به زهر دگری


پس  بخوانم  كه  به  نایم  غم  درویشی  حق

كه به بزم غم خود تحفه ای از یار بگیرد ثمری

درویش

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه نهم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       اگه الآن بگن باید برین رو صحنه

و جلوی همه
 یه جمله برای کسی که بیش تر از همه دوسش دارین بگین؛
آیا میرین؟؟

اگه میرین چی میگین؟؟


لطفاً در نظر سنجی جملتون رو بنویسید.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه نهم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       
تقدیم به بهترین تک ستاره قلبم «A»
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه پنجم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

نگـــــــران نباش

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

بــزرگ شـــده ام ...

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم ...!

آمـوختــه ام

که این فـــاصــله ی کوتـــاه بین لبخند و اشک

نامش " زندگیست "

آمــوختــه ام

که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشــــود

راســــــتی

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز

خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ...!

" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

خــــــوبِ خــــوب ...


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه پنجم بهمنماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

♥ناز آن چشمی که سویش مال ماست♥

ناز آن چوپان که سازش مال ماست

ناز آن دوستی که شمع راه ماست

ناز ان دستی که یار دست ماست

ناز ان دوستی که جایش،قلب ماست

ناز آن یاری که قلبش یاد ماست

نازم ناز ان نازی که نازش ناز ماست...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه بیست و نهم دیماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

همه از بهر من ای دوست چرا پر زده اند

پر پرواز شـکستند و به آخـــــــــر زده اند

من که فهمیدم دگـــر یار وفادار ، غم است

باز تمام غم ها ، امشب به من سر زده اند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه بیست و نهم دیماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       
http://tajrobenik.persiangig.com/jpg91/9102/tajrobenik9102pul.jpg

بعضی جملات این قدر پر معنا هستن که چند لحظه ای سکوت رو  در دلت حکم فرما میکنن .

        من عاشق این جمله ام :

من هـمـان قـاب تـهی خالـــی و بی تصـویـرم

که برای تو و تصویر دلت می میرم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه بیست و نهم دیماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

 و خداوند عشق را آفرید تا...

 اگر میدانی در این جهان كسی هست كه با دیدنش رنگ رخسارت تغییر میكند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد، مهم نیست كه او مال تو باشد، مهم این است كه فقط باشد: زندگی كند، لذّت ببرد و نفس بكشد .و تو هستی که با دیدنت رنگ رخسارم تغییر می کند و صدای قلبم آبرویم را به تاراج می برد . پس دوستت دارم ای بهترینم . مهم این است که تو فقط باشی ، زندگی کنی ، و نفس بکشی حتی اگر مال من نباشی .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه بیست و چهارم دیماه سال 1391 :: نویسنده : روح الله دهقانی       

 
مثل کشیدن کبریت در باد
دیدنت دشوار است


من که به معجزه ی عشق ایمان دارم
می کشم
آخرین دانه ی کبریتم را در باد

هر چه بــــــادا بــــــــــاد!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 10 )    ...   5   6   7   8   9   10   
 
درباره وبلاگ

تقدیم به تنها بهونه زندگیم«M»
مدیر وبلاگ : روح الله دهقانی
موضوعات
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

.

 
   

ابزار وبلاگ

کد حرکت متن دنبال موس دریافت کد بارش برف

دریافت کد بارش برف
A.W.Surveys - Get Paid to Review Websites!
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات